Algemene voorwaarden voor bruidstaarten vanaf €400,-

Algemeen
1. De klant bevestigd dat alle details in deze offerte correct zijn. Alle wijzigingen aan deze offerte zijn
afhankelijk van beschikbaarheid.

Betalingen en prijzen
1. Een aanbetaling van 50% van het totaalbedrag dient te worden voldaan zodra de offerte
bevestigd is om de bestelling definitief te maken en de leveringsdatum vast te leggen. Het
resterende bedrag dient uiterlijk één (1) maand voor levering te worden voldaan.
2. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.

Wijzigingen, annuleren, uitstellen en verzetten
1. Wijzigingen aan het ontwerp nadat het contract is gesloten kan leiden tot extra kosten.
2. Alle wijzigingen aan het ontwerp zijn afhankelijk van beschikbaarheid en dienen schriftelijk en niet
later dan één (1) maand voor levering ingediend te worden.
3. Als het contract één (1) maand voor levering wordt geannuleerd zal 50% van de aanbetaling
terugbetaald worden. Indien het contract binnen één (1) maand voor levering geannuleerd wordt
zal de aanbetaling volledig vervallen.
4. Wijzigingen, uitstellen en verzetten van de leveringsdatum zijn mogelijk op basis van
beschikbaarheid en dienen schriftelijk ingediend te worden.
5. Indien Sweet Corner Zeist de gewijzigde datum niet kan bevestigen, kan het contract worden
geannuleerd. Bij annulering van het contract is paragraaf 3 van de sectie “Wijzigingen, annuleren,
uitstellen en verzetten” geldig.
6. Wijzigingen, uitstellen en verzetten van de leveringsdatum worden geaccepteerd voor elke datum
binnen één jaar vanaf de besteldatum.
7. De leveringsdatum kan door de klant eenmalig kosteloos worden gewijzigd. Voor elke volgende
wijziging van de leveringsdatum worden administratiekosten in rekening gebracht van 10% van
het volledige bestelbedrag.
8. Indien sprake is van een terugbetaling zal Sweet Corner Zeist deze betaling binnen 14 werkdagen
na bevestiging van annulering voldoen.

Levering
1. Indien afgesproken draagt Sweet Corner Zeist zorg voor de levering van de taart op de door de
klant aangegeven locatie. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat er
iemand op de locatie aanwezig is om de taart aan over te dragen. Indien gewenst zal Sweet
Corner Zeist contact opnemen met de locatie om voor een juiste overdracht te zorgen.
2. Eigendom van het product gaat over van Sweet Corner Zeist naar de klant zodra de overdracht
plaats heeft gevonden aangezien Sweet Corner Zeist niet op de locatie zal blijven na de
overdracht.
3. Sweet Corner Zeist is niet verantwoordelijk voor schade aan het geleverde product veroorzaakt
door een gast, cateraar, of personeel anders dan het Sweet Corner Zeist personeel. De klant is
ervoor verantwoordelijk dat er een veilige plaats is om de taart te plaatsen.
4. Sweet Corner Zeist is niet verantwoordelijk voor het verschaffen van gebaksschoteltjes, vorkjes,
servetjes, taartmes of voor het aansnijden van de taart.

Verantwoordelijkheden
1. Sweet Corner Zeist garandeert een product van hoge kwaliteit maar kan niet verantwoordelijk
gehouden worden voor onvoorziene omstandigheden, zoals extreem weer, transportproblemen,
ongelukken, arbeidsonenigheden of stakingen, en andere oorzaken buiten onze invloed. Een
vertraging van levering zal geen grond zijn voor een korting of terugbetaling
2. In geval van ziekte zal Sweet Corner Zeist er alles aan doen om een geschikte oplossing te vinden.
3. Sweet Corner Zeist behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op
te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel
de inhoud van de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is
Sweet Corner Zeist verplicht enige boete of schadevergoeding te betalen.
4. Sweet Corner Zeist zal de klant adviseren over de beste zorg voor de taart afhankelijk van het
weer. Indien de klant ervoor kiest om dit advies niet aan te nemen, kan Sweet Corner Zeist hier
niet verantwoordelijk voor worden gehouden.
5. Sweet Corner Zeist verzorgt ten alle tijden snijdiagrammen behorend bij de taart en adviseert
klant en locatie deze diagrammen aan te houden om zo een eventueel tekort aan stukken taart te
voorkomen. Sweet Corner Zeist is niet verantwoordelijk voor een eventueel tekort aan taart als
gevolg van een andere snijmethode en/of verdeling van de stukken taart door de klant of de
locatie.
6. De klant is verantwoordelijk om er voor te zorgen dat alle niet eetbare decoratie, inclusief
suikerbloemen, van de taart verwijderd worden voordat deze wordt gesneden en gegeten.
Suikerbloemen zijn gemaakt van eetbare ingrediënten, maar zijn niet bestemd voor consumptie
aangezien ijzerdraad wordt gebruikt voor kracht en flexibiliteit en om een meer natuurlijk resultaat
te leveren.
7. Producten van Sweet Corner Zeist kunnen melk, granen, noten, cacao, of andere allergenen
bevatten of hiermee in aanraking zijn geweest. Hoewel alle voorzorgsmaatregelen zullen worden
getroffen in het geval van bekende allergieën, blijft het de verantwoordelijkheid van de klant om
de gasten te informeren. Sweet Corner Zeist is niet verantwoordelijk voor mogelijke allergische
reacties.
8. Een geleverde taart en/ of een geleverd gebak is beperkt houdbaar. Sweet Corner Zeist kan niet
Sweet Corner Zeist aansprakelijk gehouden worden indien een geleverde product wordt geconsumeerd na de
gangbare houdbaarheidsperiode.
9. Indien Sweet Corner Zeist aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
aansprakelijkheid van Sweet Corner Zeist beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte
van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Gehuurd Materiaal
1. De klant is verantwoordelijk voor het retourneren van het gehuurde servies naar Sweet Corner
Zeist binnen vijf (5) werkdagen na levering tenzij anders vermeld of afgesproken. Indien dit niet
binnen deze periode gebeurd zal de borg komen te vervallen.
2. Sweet Corner Zeist betaalt de klant binnen 14 dagen na retournering de borg terug.

Klachten
1. Mogelijke klachten dienen uiterlijk 2 (twee) dagen na levering schriftelijk ontvangen te zijn.
Email hiervoor graag naar info@sweetcornerzeist.nl met een gedetailleerde uitleg van de klacht en
voeg foto’s toe indien nodig. Wij doen er alles aan om eventuele klachten passend te lossen.

Gegevensbeheer
1. Sweet Corner Zeist gaat zorgvuldig met de privacy van de klant om en garandeert de klant dat
persoonlijke informatie vertrouwelijk behandeld wordt. Sweet Corner Zeist gebruikt de gegevens
van de klant voor het verwerken van de bestelling. Sweet Corner Zeist houdt zich aan de Wet
bescherming persoonsgegevens (Wbp) en zal de gegevens van de klant nooit geven aan derden.

Overig
1. Sweet Corner Zeist behoudt het recht om foto’s van het product te gebruiken voor promotionele
doeleinden zonder vergoeding.
2. Sweet Corner Zeist behoudt het recht om last-minute beslissingen te nemen over het ontwerp
met als doel om onze kwaliteitsstandaard te waarborgen.
3. Taartstukken worden standaard gerekend als 2,5cm x 5,0cm x 10cm (b/l/h). Voor dessert tafels
worden half stukjes gerekend om het formaat proportioneel te houden met de overige gebakjes.
Door deze offerte te ondertekenen en de aanbetaling te accepteren gaat de klant akkoord met de
algemene voorwaarden van Sweet Corner Zeist.